เข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
1394 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร / แฟ็กซ์ 0-7439-0056